Ezel Elmas

DENEYİMİ              

2008 - Halen MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
Diş Hekimi
İstanbul/Türkiye

2006 - 2008 ÖZEL MUYANEHANE İŞLETMESİ
Diş Hekimi
İstanbul/Türkiye

2000 - 2006 İSTANBUL ÜNIVERSITESI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hastaliklari Ve Tedavisi Anabilim DalInda AraştIrma Görevlisi
İstanbul/Türkiye

EĞİTİMİ

2005 - 2007 BERLIN FREI ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hastalıkları, Tedavisi ve Periyodontoloji Bölümünde Doktora Çalışması
Berlin/Almanya

2000 - 2006 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Anabilim Dalında Doktora Programı
İstanbul/Türkiye

1995 - 2000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Lisans Eğitimi
İstanbul/Türkiye

BİLİMSEL YAYINLARI

2001-2007 / “Şekersiz (tatlandırıcılı) sakızlara ilave edilen flor içerikli bileşiklerin,mine başlangıç çürük lezyonları üzerindeki remineralizasyon etkisinin, insitu değerlendirilmesi” Doktora Tezi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Dişhekimliği Fakültesi, Şubat 2007, İstanbul Üniversitesi

2003 / “ Clinical Performance of Amalgam and Composite Restorations” Prof. Dr. F Koray*, Dt. E Yıldız, Dt. O Adebayo, Dt. Şar, *Sözlü tebliğ,  81. IADR Genel Toplantısı, Goteborg, İsveç.

1999 / “Oral Mucosal Malonedialdehyde (MDA) levels in Behcet’s patients withand without Oral Lesions” Prof. Dr. A. Kaynar, E. Yıldız, Ş. Sarıoğlu, Prof. Dr. Y. Güven Int. Jour of Oral and Maxillofacial Surg Supp. 1 - Vol.28, aynı zamanda 14. Uluslararası Ağız ve Çene Cerrahisi Kongresinde sözlü olarak tebliğ edildi, Washington D.C. ABD.

1999 /  “Comporasion of dental symptoms of bruksist non non- bruksist patients” Prof. Dr. M. Yıldırım, E. Yıldız, E. Ünal. Ankara Orthodonti Derneği Toplantısı, Antalya, Türkiye.

M. Demirci , T. Ulu, F. Öz, E. Yıldız, N. Turan “Influence of Sex, Age and Socioeconomic Factors on Dental Health.” IADR/CED/NOF/ID 25-28 Ağustos 2004, İstanbul.

M. Demirci, E. Yıldız, O. Uysal “Comparative clinical evaluation of different treatment approaches using a microfilled resin composite and a compomer in Class III cavities: two-year results.” Operative Dentistry 2008 Jan-Feb;33(1):7-14.


MESLEKİ ÜYELİKLERİ

2003-2005 İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Mezunlari Ve Mensuplari Derneğinde Kurucu Üyelik Ve Yönetim Kurulu Üyeliği

2001 Restoratif Dişhekimliği Derneği Üyeliği

2000 Iadr Üyeliği