Diş Hekimliğinde Lazer’ in kullanım Alanları

İlk Laser cihazının 60’ lı yılların başında üretilmesinden itibaren diş hekimliğinde laser kullanım imkanları araştırılmış ve bu konuda geçen süre içinde geliştirilen laser teknolojisi ile laser cihazları diş hekimliğinin standart cihazları arasında yerini almaya başlamıştır. Özellikle 2000 yılından sonra geliştirilen sert doku laser teknolojisi ile laser cihazları diş hekimliğinde hem sert hem de yumuşak dokularda artan bir şekilde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.


Sert Doku laserleri laser ışınını hava ve su spreyi ile karıştırarak kesim yapmakta olup, dokularda bir baskı, vibrasyon ve travma yapmadan ve ısı oluşturmadan doku kaldırabilmektedir. Bu şekilde yapılan operasyonların tamamına yakını anestezi yapılmadan ya da çok az anestezi ile yapılabilmekte ve hasta konforu ve operasyon sonrası iyileşme hızında belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

Laserler, diş Hekimliğinde sert ve yumuşak dokularda hemen hemen her türlü operasyonda yardımcı cihazlar olarak kullanılmaktadır.

Bilinen en yaygın kullanım alanları, dolgu için çürüklerin temizlenmesi, dişler ve kemik üzerinde muhtelif şekillendirme operasyonları, apseli diş köklerinin kesilmesi (apikal rezeksiyon) operasyonlarında yumuşak doku, kemik ve diş kökünün kesilmesi, diş çekiminde ligamentlerin kesilmesi ve travmanın önlenmesi, dolgu ve kaplamalar için dişlerin pürüzlendirilmesi, kök kanal tedavilerinde ve periodontal ceplerin tedavilerinde dezenfeksiyon, implant üzeri açılması operasyonları, diş eti seviyelerinin dizeltilmesi amacıyla gingivektomi operasyonları, dil bağı ve dudak bağı (frenulum) operasyonları, fibroma ve hiperplazilerin çıkarılması, protez vuruklarının tedavileri, periimplantitis tedavileri, kemik operasyonları, diş eti renklenmelerinin tedavisi, diş beyazlatma olarak sıralanabilir. Yine laserler ile çürüklerin önlenmesi amacıyla çürüğe dayanıklılığın artrılması, dişlerin dezenfeksiyonu, pulpa kapamaları, restorasyonların sertleştirilmesi, dişlerdeki dentin hassasiyetinin giderilmesi ve uçuk ve aftların tedavisinde kullanılmaktadır.

Laserler ile kanamanın kontrol altına alınabilmesi ile dişetine yakın restorasyonlar aynı seansta tamamlanabilmekte, restorasyonların tutuculuğu ve klinik ömrü de anlamlı düzeyde artmaktadır.  Laser sayesinde çene kemiğinde ve dişetinde her çeşit cerrahi işlem de daha rahat ve kolay yapılabilmektedir.

Laserler ile diş hekimi açısından ise, aynı cihazla uç değiştirmeye gerek olmadan,  ayarlar değiştirilerek birçok işlem bir arada yapılabilir olma avantajı sağlar.

Yine, implant uygulamalarında laser teknolojisi ile cerrahi işlem aşamaları basitleşmekte ve tedavi genelinde zaman kazanılmaktadır.

Son teknoloji laserlerin kullanımı hem hekim çalışma konforunu hem de hastanın tedavi sırasında ve sonrasında konforunu sağlamaktadır.